strona główna
 
Infastruktura GSM

Od momentu wejścia na polski rynek telefonii GSM, firma nasza współpracuje w zakresie rozbudowy sieci ze wszystkim operatorami GSM w Polsce (PlusGSM, IDEA Centertel, Era GSM). Współpraca ta zaowocowała blisko 300 zrealizowanymi inwestycjami, w postaci wież telekomu- nikacyjnych oraz różnego typu konstrukcjami stalowymi podtrzy- mującymi anteny zawieszone na kominach fabrycznych, wieżach kościołów, masztach, wieżowcach, itp.

Obecnie najściślej współpracujemy z firmą Polkomtel S.A, operatorem sieci PlusGSM, dla którego oprócz bieżących inwestycji świadczymy serwis stacji bazowych w woje- wództwach: lubelskim, święto- krzyskim oraz mazowieckim.


Wieże telekomunikacyjne

wróć do listy realizacji

obiekt: Anteny umieszczone na maszcie radiowym, PlusGSM, IdeaCentertel, EraGSM

lokalizacja: Maszt radiowy w miejscowości Piaski, wysokość masztu: 354m

czas realizacji: sierpień 2003

zakres wykonanych prac:

  • montaż konstrukcji wsporczych anten
  • wykonanie instalacji odgromowej

łączna waga wykonanej konstrukcji: 5 t

 

Copyright © 2005 Sławmont. Projekt i wykonanie: www.adm-media.pl.