strona główna
 
Infastruktura GSM

Od momentu wejścia na polski rynek telefonii GSM, firma nasza współpracuje w zakresie rozbudowy sieci ze wszystkim operatorami GSM w Polsce (PlusGSM, IDEA Centertel, Era GSM). Współpraca ta zaowocowała blisko 300 zrealizowanymi inwestycjami, w postaci wież telekomu- nikacyjnych oraz różnego typu konstrukcjami stalowymi podtrzy- mującymi anteny zawieszone na kominach fabrycznych, wieżach kościołów, masztach, wieżowcach, itp.

Obecnie najściślej współpracujemy z firmą Polkomtel S.A, operatorem sieci PlusGSM, dla którego oprócz bieżących inwestycji świadczymy serwis stacji bazowych w woje- wództwach: lubelskim, święto- krzyskim oraz mazowieckim.


Doświadczenie zdobyte przy realizacji setek inwestycji sprawiło, że obecnie jesteśmy w stanie podjąć się praktycznie każdej pracy związanej z montażem konstrukcji na wysokości.


Wieże telekomunikacyjne

Zobacz niektóre z naszych realizacji:

Copyright © 2005 Sławmont. Projekt i wykonanie: www.adm-media.pl.